طرح های توجیهی

طرح توجيهي پرورش بلدرچين

طرح توجیهی پرورش بلدرچین خلاصه طرح : موضوع طرح:  پرورش بلدرچین دستگاه صادره کننده مجوز:  ————- وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت اسمی تولیدات:  ———————– ۴۲۰۰۰۰ قطعه نوع تولیدات: ———————–  بلدرچین تعداد شاغلین:———————– ۲۰ نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح: سرمایه گذاری کل طرح:  ——————- ۶۸۵۲٫۸۸میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت:   —————–  ۶۶۳۱٫۰۹ میلیون ریال سرمایه در گردش:   ——————– […]